Danh sách cụ thể của những thí sinh này TẠI ĐÂY.

Theo thông báo kết quả kiểm tra cơ sở tuyển sinh quân sự năm 2019 của Học viện Quân y, sau khi rà soát dữ liệu với Bộ GD&ĐT, đơn vị này phát hiện 613 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường không hợp lệ.

Cụ thể, có 483 em đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y nhưng không đăng ký sơ tuyển, 22 em đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển là nguyện vọng 1 và 108 em đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y.

Do đó, Học viện Quân y đề nghị các thí sinh rà soát thông tin sơ tuyển theo danh sách, kiểm tra nguyện vọng đăng ký của mình để điều chỉnh phù hợp.

Học viện này cũng nhấn mạnh, những trường hợp các em đã đăng ký xét tuyển vào Học viện mà không có hồ sơ sơ tuyển hoặc đã đăng ký sơ tuyển và có đăng ký xét tuyển vào Học viện mà không đăng ký là nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển vào trường.

Được biết, năm 2019, Học viện này tuyển 330 chỉ tiêu cho ngành bác sĩ đa khoa của hệ đại học quân sự. Các tổ hợp xét tuyển là A00 và B00.

Trước đó, theo quy định tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.

Trong suốt quá trình tuyển sinh, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành).

Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD& ĐT.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trong quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển trước đó.