Các thí sinh này có quyền lợi như tất cả thí sinh khác. Thí sinh được sử dụng kết quả thi liên thông để xét tuyển học hệ chính quy hoặc liên thông cùng ngành tại các cơ sở đào tạo. Khi trúng tuyển và học liên thông, thí sinh được hội đồng đào tạo liên thông của cơ sở đào tạo xem xét, công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ.

Bộ cũng cho biết các trường có thể quyết định việc đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên CĐ, từ CĐ lên ĐH khi đáp ứng theo quy định. Chương trình liên thông từ TCCN, trung cấp nghề lên ĐH, từ trung cấp nghề lên CĐ, từ CĐ nghề lên ĐH phải do bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.

Đến nay, rất nhiều trường được đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ cũng như từ CĐ lên ĐH. Tuy nhiên, để đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên CĐ, trung cấp nghề và CĐ nghề lên ĐH thì Bộ GD&ĐT mới cho phép 16 trường tuyển (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ĐH Trà Vinh, ĐH Lao động Xã hội…).

Q.DŨNG