Khánh Hòa hiện có 26 trường THPT, 74 trường THCS; hơn 250 giáo viên hệ THPT và hơn 380 giáo viên hệ THCS được cấp phép dạy thêm. Sơ kết sau một năm tổ chức và quản lý hoạt động này, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhiều trường không có hồ sơ theo dõi dạy thêm, nhiều trường hợp dạy thêm trái phép chưa được phát hiện và xử lý kịp thời, một số trường hợp dạy thêm ngoài nhà trường thu học phí cao, ép buộc học sinh học thêm... UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở GD-ĐT chấn chỉnh lại các thiếu sót này.

B.LONG