Theo đó, các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện nghiêm túc việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phải được sự đồng ý của hội đồng trường và thống nhất với ban đại diện cha mẹ HS. Không bắt buộc HS phải mặc đồng phục hằng ngày đến trường. Ở những nơi có điều kiện và ban đại diện cha mẹ HS đề nghị thì chỉ cần quy định HS mặc đồng phục một buổi/tuần. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình HS tự mua sắm đồng phục HS theo mẫu của trường.

Đối với các trường ĐH, CĐ và TCCN, không bắt buộc HSSV phải mặc đồng phục khi đến trường. Nhà trường ban hành quy định cụ thể về trang phục của HSSV khi đến trường, đảm bảo sự nghiêm túc của môi trường giáo dục nhưng không gò bó, gây khó khăn cho HSSV. Ngoài ra, Bộ còn yêu cầu các Sở GD&ĐT phải rà soát, báo cáo gấp kết quả giám sát và kiểm tra việc thực hiện may, mặc đồng phục của các trường về Bộ GD&ĐT trước ngày 20-9.

Q.DŨNG - V.THỊNH