Theo đó, dự thảo quy định không được lợi dụng hoạt động này để vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Người học tham gia phải trên tinh thần tự nguyện.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là hoạt động giáo dục phụ thêm, ngoài nội dung các môn học và không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành. Hoạt động này phải góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động này phải chịu trách nhiệm về các nội dung và chất lượng giáo dục.

Q.DŨNG