Thủ tướng yêu cầu ĐHQG Hà Nội và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của nhà trường; tiếp tục mở rộng hợp tác với các ĐH uy tín trên thế giới; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc - Hà Nội. Đồng thời, tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo; tập trung đổi mới phương pháp đào tạo, gắn hoạt động của nhà trường với các doanh nghiệp và đời sống xã hội…

Thủ tướng cũng mong muốn học sinh, sinh viên ĐHQG Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung không ngừng nâng cao trí thức, tiếp thu khoa học, công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa của nhân loại, cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc ĐHQG Hà Nội cho ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

V.THỊNH