Tổ chức đánh giá các cơ sở này, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập, nơi tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về giáo dục thể chất, tinh thần cho trẻ em.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư. Phòng GD&ĐT các quận, huyện chủ động phối hợp với UBND xã, phường tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn về điều kiện thành lập trường. Kiên quyết đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế.

V.THỊNH