Ngày 2-4, ông Nguyễn Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết UBND huyện Việt Yên đã ra quyết định kỷ luật thầy giáo DVM bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, trong cuộc họp với phụ huynh và hội đồng Trường Tiểu học Tiên Sơn, thầy M. thừa nhận có hành vi véo má, vỗ mông nhiều nữ sinh trong lúc say rượu.

Quyết định số 1075/QĐ-UBND do ông Lê Ô Pích, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang ký ngày 1-4 ghi rõ: Ông M đã vi phạm Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Cụ thể là ông M đã "không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, điều động ông M, giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn về làm nhân viên hành chính tại Trường tiểu học Vân Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang) từ ngày 10-4.