Tròn một tháng kể từ khi Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, TP về việc chấn chỉnh việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Ngày 18-3, Bộ GD&ĐT lại có công văn cho các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ khi đảm bảo các điều kiện.

Lại cho dạy thêm tiếng Anh trong trường mầm non - ảnh 1
 Trẻ em cỡ tuổi mầm non đã có thể tiếp cận tốt việc học ngoại ngữ

Theo Bộ GD&ĐT, ở những nơi có điều kiện, phụ huynh có yêu cầu, nhà trường đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên (có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc cao đẳng ngoại ngữ trở lên), đạt năng lực ngoại ngữ bậc bốn trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương và được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm mầm non; nội dung và tài liệu thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ được Sở GD&ĐT thẩm định và cho phép thực hiện sẽ đủ điều kiện dạy.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT có trách nhiệm quản lí, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ và việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Trước đó một tháng, Bộ đã có công văn yêu cầu các Sở GD&ĐT kiểm tra và xử lý nghiêm những trường mầm non dạy ngoại ngữ cho trẻ.

HUY HÀ