Theo đó, kỳ thi vẫn có năm bài thi như năm 2017 và điểm mới nhất là dự kiến điều chỉnh ở bài thi tổ hợp. Cụ thể, Bộ GD&ĐT dự kiến phương án tổ chức thi năm 2018 gồm ba bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và hai bài thi tổ hợp gồm khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). 

Đối với giáo dục thường xuyên, bài thi khoa học xã hội là tổ hợp các môn lịch sử, địa lý.

Nếu năm 2017 bài thi tổ hợp tách thành ba đầu điểm theo từng môn thi thành phần thì năm 2018 Bộ dự kiến có thể tổ chức mỗi bài thi tổ hợp được bố trí thành một bài thi hoàn chỉnh, chấm điểm chung với một đầu điểm thống nhất của toàn bài thi. Bài thi này vẫn có nội dung của ba môn thành phần. Theo Bộ GD&ĐT, điều này nhằm giúp việc tổ chức thi và chấm thi đơn giản, dần phát triển thành bài thi tích hợp đánh giá năng lực của thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng cho rằng nếu theo phương án này, các trường có thể chọn hai hoặc ba bài thi trong số các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển (trong đó bắt buộc phải có một bài thi văn hoặc toán). Trường cũng có thể chọn một bài thi văn hoặc toán và một hoặc hai đầu điểm thi năng khiếu/điểm đánh giá năng lực do trường tổ chức hoặc điểm khác do trường lựa chọn, quy định trong đề án tuyển sinh để xét tuyển.

Bên cạnh phương án dự kiến mới là thống nhất một đầu điểm đối với bài thi tổ hợp như trên (được Bộ gọi là phương án 2), Bộ cũng đưa ra phương án 1 là giữ nguyên việc tách bài thi tổ hợp thành ba môn thành phần với ba đầu điểm như năm 2017.