Theo đó, việc tính mức tiền dạy thêm giờ của nhà giáo căn cứ vào tiền lương/tháng và định mức giờ dạy/năm của nhà giáo.

Một giờ dạy thêm sẽ bằng tiền lương của một giờ dạy x 150%. Văn bản này cũng quy định số giờ dạy thêm của nhà giáo không được vượt quá số giờ làm thêm/năm theo quy định của pháp luật. Năm học theo quy định tại thông tư này được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 năm liền kề.

* Từ tháng 1-2013, Trường trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật miền tây Nghệ An chỉ quy định lương tối thiểu đối với giáo viên hợp đồng ở đây là 830.000 đồng/tháng, thấp hơn mức quy định của Nhà nước là 1,05 triệu đồng/tháng. Lý do, trường không cân đối được từ nguồn học phí.

Theo .HÀ - V.TOÀN (TTO)