Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, thí sinh tự do cần lưu ý một số vấn đề sau khi ĐKDT:

Thi sinh được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT do các Sở GD&ĐT quy định nhưng phải dự thi tại điểm thi mà các thí sinh đang học THPT của đơn vị ĐKDT đó dự thi theo quy định.

Thí sinh có học bạ theo chương trình THPT nào phải ĐKDT theo quy định của chương trình đó.

Thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2020 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Thời hạn ĐKDT:

Từ ngày 15-6 đến ngày 30-6, các đơn vị ĐKDT thực hiện thu hồ sơ ĐKDT theo quy định (riêng đối tượng thí sinh tự do phải nộp phong bì có dán tem ghĩ ro địa chỉ và thông tin người nhận); nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống.

Sau khi kết thúc thời hạn ĐKDT, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Chậm ngày ngày 10-7, các đơn vị ĐKDT phải hoàn thành việc nhập hồ sơ ĐKDT cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 20-7, các đơn vị ĐKDT hoàn thành các công việc sau: Thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống; kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi…

Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có chứng minh nhân dân.

Sau khi nộp phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản (là số chứng minh nhân dân) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Chậm nhất ngày 1-8, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào hệ thống.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh tự do - ảnh 1