Trước đó, Nhị có gọi điện cho bạn trai nói để xe máy tại nhà xe trường Đại học Quảng Nam và nhảy từ lầu 5 khu giảng đường tự vẫn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình nạn nhân Nhị đã ký cam kết và đưa về quê mai táng.
Theo TAM THĂNG (Quảng Nam Online)