Với không gian cà phê và nhiều thể loại sách thuộc năm lĩnh vực về kinh tế, chính trị, tôn giáo, văn hóa, phòng đọc sẽ đáp ứng thêm nguồn tư liệu quý phục vụ nhu cầu đọc sách, học tập, nghiên cứu và sinh hoạt văn hóa cho mọi người, nhất là các bạn trẻ đang muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời.  

Mở phòng đọc doanh nhân tại Thư viện Tổng hợp TP.HCM - ảnh 1
Một góc của phòng đọc doanh nhân.

Tại đây, Trung Nguyên cũng trao tặng 5.000 cuốn sách đổi đời đến thư viện. Những cuốn sách cũng này sẽ được điều chuyển trực tiếp về các thư viện tại các tỉnh, thành trong cả nước để phục vụ nhiều hơn đối tượng bạn đọc.