Trong đó, các môn: ngoại ngữ, hóa học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật; những thí sinh không theo học hết chương trình THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy, học thì được thi thay thế bằng môn vật lý (thi theo hình thức tự luận).

Thí sinh vui vẻ sau môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: V.THỊNH

Riêng học sinh bổ túc THPT sẽ thi tốt nghiệp với sáu môn gồm: toán, ngữ văn, hóa học, sinh học, địa lý, vật lý. Trong đó, các môn hóa học, sinh học, vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 được tổ chức vào các ngày 2, 3 và 4-6-2013.

Thời gian thi - đối với cả THPT và bổ túc THPT - của hai môn ngữ văn và toán là 150 phút/môn, các môn thi trắc nghiệm có thời gian thi 60 phút/môn, các môn còn lại là 90 phút/môn.

Q.DŨNG