Ngày 8-8, thông tin từ Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) cho biết hiệu trưởng trường này vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thái Quảng (giảng viên, Trưởng khoa Điêu khắc) vì không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả kiểm điểm, ông Quảng đã cố ý làm trái quy định, trái với bảng phân công lao động giảng viên và thống kê giờ giảng các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018.

Ông Quảng xây dựng hai bảng phân công lao động giảng dạy và thống kê giờ giảng các năm học từ 2014-2015 đến 2017-2018 có nội dung khác nhau. Một bảng phân công giảng dạy không có cơ sở pháp lý nhưng được áp dụng giảng dạy tại khoa. Bảng phân công còn lại nộp cho Phòng Đào tạo có cơ sở pháp lý nhưng lại không được áp dụng.

Cạnh đó, ông Quảng còn thay đổi bảng điểm của người thực dạy và người đứng tên làm xáo trộn giờ giảng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi giảng viên. Cụ thể, bảng phân công giảng dạy và việc nhận tiền không khớp nhau dẫn đến người dạy thì không được nhận tiền, còn người không dạy lại được nhận tiền; phân công số tiết giảng dạy vượt quá số tiết quy định tại khung chương trình, giảng viên được phân công giảng dạy không có bảng điểm nhưng vẫn được cho nhận tiền và ngược lại. Ngoài ra còn phân công số tiết giảng dạy nhiều hơn hay ít hơn thực tế nhận tiền…

Việc làm của ông Quảng làm sai lệch bảng phân công lao động giảng dạy và thống kê giờ giảng của các năm học từ năm 2014 đến 2018, gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác quản lý đào tạo tại khoa Điêu khắc và của nhà trường.