Cụ thể, UBND huyện Mang Yang yêu cầu Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân vi phạm; yêu cầu ban giám hiệu Trường Kon Chiêng kiểm điểm trách nhiệm vì có hành vi bao che cho những việc làm sai trái của ông Trần Văn Hiệu, Hiệu trưởng. Riêng Phòng Nội vụ thì tham mưu cho UBND huyện thành lập hội đồng kỷ luật công chức, viên chức theo quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Mang Yang phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Kon Chiêng, trong đó ban giám hiệu trường này và một cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái các quy định hưởng lợi bất chính. Cụ thể, bà Vũ Thị Vân, nhân viên thư viện trường này, đã nghỉ việc từ năm 2014 nhưng vẫn được lập bảng lương và chuyển tiền hằng tháng vào tài khoản 127 triệu đồng.