Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về điều chỉnh lịch thi tiếng Anh, Tin học quốc tế.

Căn cứ công văn ngày 28-3 của UBND TP.HCM về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên TP.HCM do dịch bệnh COVID-19 đến hết ngày 19-4, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GD&ĐT TP.HCM xin thông báo tiếp tục ngưng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế đến ngày 8-5-2020.

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế trung tâm sẽ thông tin đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh biết, theo dõi để thực hiện tại địa chỉ: http//ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn.

Trước đó, vào ngày 3-3, trước diễn biến phức tạp của dịch, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo tiếp tục ngưng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học quốc tế đến hết ngày 31-3-2020.

Kế hoạch tổ chức thi của tháng 4-2020 trung tâm sẽ thông tin đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh biết, theo dõi để thực hiện tại địa chỉ: http//thngoaingutinhoc.hcm.edu.vn.