Theo đó, về chế độ ưu tiên nhập học, NKT được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là ba tuổi.

Trong tuyển sinh THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, NKT được hưởng chế độ tuyển thẳng theo quy định. Trong tuyển sinh ĐH, CĐ, NKT đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng, được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng ký xét tuyển theo quy định.

Thông tư liên bộ nêu rõ NKT thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ. NKT thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục ĐH, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt… được cấp học bổng chín tháng/năm học. NKT thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1 triệu đồng/người/năm học. Bên cạnh đó, NKT còn được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

AT