Theo VNE, quyết định do Thủ tướng ký này dựa trên Nghị định 141/2013. Theo đó, giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc nếu đủ sức khỏe và tự nguyện, trường có nhu cầu và chấp thuận. Thời gian kéo dài không quá 10 năm với người có trình độ giáo sư.

Ông Phạm Vũ Luận, 61 tuổi, quê huyện Thanh Oai (Hà Nội), có học hàm giáo sư, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 13. Ông từng là giảng viên khoa Kinh tế Thương mại bảy năm, giữ chức hiệu trưởng ĐH Thương mại sáu năm.

Từ năm 2004 đến 2010, ông đảm nhiệm chức thứ trưởng GD&ĐT; từ năm 2010 đến tháng 4-2016 giữ chức bộ trưởng Giáo dục. Ông nổi tiếng với câu nói: “Tôi coi đổi mới giáo dục là trận đánh lớn”.