Hội thảo do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức, quy tụ gần 100 đại biểu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục... Hội thảo nhằm tạo ra sự đồng thuận giữa các đối tượng khác nhau tham gia giáo dục về những điểm cần phải điều tiết để đảm bảo chất lượng và công bằng giáo dục trên cơ sở tuân thủ định hướng và tiêu chí của chính sách giáo dục quốc gia.

Thông qua bốn chuyên đề của hội thảo, các đại biểu sẽ cùng các chuyên gia quốc tế soạn thảo một tài liệu miêu tả thực trạng công tác điều tiết của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và một bản hiến chương.

Được biết, Việt Nam là một trong tám nước thành viên của OIF đã chủ động tham gia chương trình này để được hỗ trợ tìm kiếm các biện pháp đảm bảo cung cấp các dịch vụ giáo dục công và tư có chất lượng và bình đẳng.

Hội thảo sẽ kéo dài đến 21-12.

V.THỊNH