Trường đại học (ĐH) Ngân hàng TP.HCM vừa thông báo về việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng của trường theo quyết định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14-4-2020.

Theo quyết định này, PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao, Trưởng Khoa kinh tế quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, sẽ giữ chức vụ phó hiệu trưởng của trường.

Trong những năm qua, ban giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chỉ có hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng, thiếu một phó hiệu trưởng theo cơ cấu số lượng quy định chung.

Do đó, căn cứ nhu cầu công tác, tháng 10-2019, Đảng ủy, ban giám hiệu trường đã thống nhất trình Ban cán sự đảng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho bổ nhiệm bổ sung một phó hiệu trưởng bằng nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị.

PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao sinh năm 1973, quê quán tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng, PGS-TS Hạ Thị Thiều Dao đã có hơn 20 năm công tác tại ĐH Ngân hàng TP.HCM, từng giữ các chức vụ phó tổng biên tập, tổng biên tập tạp chí Công nghệ ngân hàng, Trưởng Khoa kinh tế quốc tế thuộc trường.