Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức cho biết tỉnh thiếu gần 2.300 giáo viên nên phải tăng tiết, tăng thời lượng giảng dạy đối với giáo viên trong khi cơ cấu chi và lập dự toán chi của ngành còn nhiều bất cập. Hiện ngành giáo dục-đào tạo và các ngành chức năng đang lập dự toán cho năm tới, có bổ sung kinh phí để hết quý I phải trả cho giáo viên.

T.DUY