Trưa 7-5, Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đề thi tham khảo đã được công bố lần này đã phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia dự kiến trước đó.

Cụ thể, đề thi tham khảo sử dụng cho phương án thi mới giảm độ khó. Điều chỉnh này phù hợp với mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT trong bối cảnh các trường, thí sinh gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Dưới đây là đề thi chi tiết:

Môn Toán: https://drive.google.com/file/d/1PaYedFAT2-MGmrwLlmU-yXedw8b3lRby/view
Môn Văn: https://drive.google.com/file/d/1dDXCmu6mt-dZIU6gL9USnmP9x0KhGdkf/view

Môn tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1L02ioB9U35chS_BmnPInaah7Wsxe702T/view

Bài thi môn khoa học tự nhiên:

Vật lý https://drive.google.com/file/d/1TTi5_eVGE8AuV1uK5pGRLkPUiP6RQqly/view

Hóa học: https://drive.google.com/file/d/15hfs9aSKlWXi-Nxn6owR-i2fQb-HIgQk/view

Sinh học https://drive.google.com/file/d/1--JVahZTg6R_cwZFEixuUOh7Lp8ZIZ7t/view

Bài thi môn khoa học xã hội:

Địa lý: https://drive.google.com/file/d/1nT2_S1x5lQGoTt5XI_zgej6I5Y2_U_cB/view

Lịch sử: https://drive.google.com/file/d/18DoNbxGi7JrC3PyoprvuQ0ZR7ep3AQVO/view

GDCD: https://drive.google.com/file/d/1ZCw5pmr7Yx2pTWQ-PU9RVXvOTvaa3dFi/view