Sở phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, TP để có văn bản chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cam kết sẽ đảm bảo việc làm.

Theo ông Ga, hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ GV tiểu học, những địa phương có nhu cầu sử dụng GV tiểu học trình độ TCCN trong hai năm tới có thể cho phép mở ngành sư phạm tiểu học trình độ TCCN và đào tạo ngành này. Tuy nhiên, Sở cần tham mưu giúp UBND quy hoạch đội ngũ GV tiểu học theo hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng của địa phương.

Bộ cũng quy định, trường nào đào tạo GV tiểu học trình độ TCCN theo nhu cầu sử dụng của các địa phương khác phải có hợp đồng đào tạo với cơ quan có thẩm quyền sử dụng GV của địa phương đó. Địa phương nào có nhu cầu tuyển dụng GV tiểu học trình độ TCCN có thể phối hợp với một số địa phương khác nơi đang thừa GV này để tuyển dụng.

Q.DŨNG