Ngày 28-10, Bộ GD&ĐT ra thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc những nhiệm vụ mà cố Thứ trưởng Lê Hải An từng đảm trách.

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ phụ trách thêm về các lĩnh vực báo chí, truyền thông giáo dục, phụ trách đơn vị báo Giáo dục & Thời đại.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hiện đang phụ trách lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, phụ trách đơn vị Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, nay được phân công phụ trách thêm các lĩnh vực đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ; phụ trách văn phòng, tham gia ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (ban chỉ đạo 896), là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách thêm các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác Đảng và Đoàn thanh niên, công tác công đoàn cơ quan Bộ, dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Đồng thời ông Phúc cũng phụ trách Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, văn phòng Đảng - đoàn thể, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, ban quản lý các dự án Bộ GD&ĐT, các đề án, dự án, chương trình như dự án đào tạo kỹ sư chất lượng cao và dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Thứ trưởng Phúc cũng phụ trách địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia và các hiệp hội, là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT.

Thông báo này đươc phát đi sau gần hai tuần Thứ trưởng Lê Hải An qua đời. Trước đó, ông An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách mảng giáo dục đại học.