Riêng các đơn I-90 (xin tái cấp/thay thế thẻ xanh), I-140 (xin nhập cư theo diện lao động), I-485 (chuyển diện) và N-400 (nhập tịch) vốn chiếm một phần ba tổng số đơn cứu xét của USCIS sẽ được thu ngắn thời gian cứu xét xuống 20% vào cuối năm tài chính 2008.

- Đơn I-90: Gia hạn hoặc đổi thẻ xanh từ 260 USD (kể cả lệ phí lăn tay) lên 370 USD.

- Đơn I-129F: Bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu từ 170 USD lên 455 USD.

- Đơn xin nhập tịch N-400 từ 400 USD lên 595 USD, phí lăn tay là 80 USD.

- Đơn N-600 xin chứng chỉ công dân Mỹ từ 255 USD lên 460 USD. Phí đơn N-600 xin bằng quốc tịch cho con ruột vị thành niên “ăn theo” quốc tịch của cha mẹ đang trực tiếp giám hộ là 460 USD và con nuôi “ăn theo” là 420 USD.

- Mức phí mới cho đơn xin tái cấp hoặc thay thế thẻ xanh I-90 là 370 USD ngoại trừ trẻ em dưới 14 tuổi (miễn lệ phí).

- Đơn I-130: Bảo lãnh người thân trong gia đình (gồm cha mẹ, con, anh chị em) từ 190 USD lên 355 USD.

- Giá biểu mới của re-entry permit (giấy phép tái nhập cảnh Mỹ, dùng cho người có thẻ xanh khi rời khỏi Mỹ tạm thời) sẽ là 305 USD.

- Đơn xin chuyển diện xin thẻ xanh thường trú nhân I-485 từ 325 USD lên 1.010 USD (trẻ em dưới 14 tuổi, nếu nộp cùng với đơn của cha hay mẹ thì từ 225 USD lên 600 USD, nếu nộp một mình thì từ 225 USD lên 930 USD. Người cao niên trên 79 tuổi: 930 USD). Các trường hợp khác nộp đơn I-485 sẽ phải chịu mức phí mới là 1.010 USD bao gồm cả phí lăn tay.

- Đơn xin nhập cảnh Mỹ theo diện đầu tư I-526 sẽ là 1.435 USD.

- Đơn xin gia hạn cư trú không di dân hoặc thay đổi diện không di dân I-539 là 300 USD.

Những trường hợp không phải chịu lệ phí nộp đơn (miễn lệ phí) bao gồm nhiều trường hợp, trong đó phổ biến có các trường hợp gọi là T-visas (nạn nhân của tệ buôn người) hoặc nộp đơn chiếu theo luật VAWA (nạn nhân bạo hành gia đình).

USCIS cũng hoãn đóng lệ phí đối với các trường hợp công dân Mỹ làm đơn xin thường trú di dân (immigrant status) cho vợ là người ngoại quốc (thường được gọi là visa diện K-3) cũng như cho đơn I-730 cho thân nhân. Các quân nhân đang tại ngũ cũng được USCIS miễn đơn thi nhập tịch bên cạnh nhiều quyền lợi nhập tịch khác.

Từ ngày 8-3-2005, Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh biểu giá dịch vụ lãnh sự đặt ra một lệ phí mới là phí “phát hiện và phòng chống giả mạo” 500 USD áp dụng cho những người xin visa đi làm việc loại L-1 với loại hồ sơ xin đi làm loại “khống” (tức hồ sơ xin visa loại đi làm có tên người được duyệt visa được để trống). Điều luật “Consolidated Appropriations” năm 2005 đã qui định loại “lệ phí phòng và phát hiện giả mạo” cho đương đơn chính xin visa loại H-1B và L-1 khi nộp hồ sơ hoặc thay đổi chủ sử dụng lao động. Loại phí này không thể hiện trong biểu phí dịch vụ lãnh sự mới vì loại lệ phí mới này sẽ do Bộ An ninh nội địa Mỹ thu.

B.AN sưu tầm