Sáng 27-8 Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn và bài thi THPT năm 2020. 0h ngày 27-8 Bộ GD&ĐT cũng cung cấp dữ liệu cho báo chí mở trang tra cứu điểm thi phục vụ thí sinh.

Dưới đây là phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 1
Phổ điểm môn Vật Lý

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 2
MÔN ĐỊA LÝ

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 3
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 4
MÔN HOÁ HỌC

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 5
MÔN LỊCH SỬ

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 6
MÔN NGỮ VĂN

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 7
MÔN SINH HỌC

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 8
MÔN TIẾNG ANH

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - ảnh 9
MÔN TOÁN