Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển năm 2020 được đánh giá là cao hơn so với năm 2019.

Phổ điểm xét tuyển đại học năm 2020 - ảnh 1

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

Phổ điểm xét tuyển đại học năm 2020 - ảnh 2

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học: Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

Phổ điểm xét tuyển đại học năm 2020 - ảnh 3

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học: Điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.

Phổ điểm xét tuyển đại học năm 2020 - ảnh 4

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh: Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.

 Phổ điểm xét tuyển đại học năm 2020 - ảnh 5Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.