Nội dung công văn nêu rõ, đầu năm học mới 2017-2018, một số trường học có tình trạng thu nhiều khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát các văn bản của Bộ đảm bảo chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Bộ GD-ĐT rà soát các văn bản của Bộ đảm bảo chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các khoản thu tài trợ, đóng góp tự nguyện phải đảm bảo đúng tinh thần tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Đối với UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ướng, cần bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục địa phương theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm. Cạnh đó kịp thời hỗ trợ các trường học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả các học sinh được đi học đầy đủ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT tiến hành thanh tra tại 4 tỉnh, thành bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, và phát hiện nhiều trường lạm thu.