Theo đó, học phí đối với khối nhà trẻ là 200.000 đồng/tháng/học sinh (HS), mẫu giáo 160.000 đồng/tháng/HS, tiểu học không thu học phí, THCS 100.000 đồng/tháng/HS.

UBND quận cũng yêu cầu các trường không thu tiền cơ sở vật chất và tiền vệ sinh như quy định chung của TP nhiều năm nay. Các trường cũng không được thu tiền để phụ đạo HS yếu, kém và bồi dưỡng HS giỏi.

Riêng các khoản thu hộ, chi hộ cũng được UBND quận quy định khá chi tiết các khung mức thu cho từng cấp học để các trường cân nhắc thực hiện theo điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, so với khung thu của Sở GD&ĐT TP đưa ra cho các trường trực thuộc Sở, các khoản thu áp dụng cho các trường trực thuộc tại quận 1 khá cao, đều chạm ngưỡng cao nhất của Sở, thậm chí có những khoản cao hơn mức thu ở các trường trực thuộc Sở như tiền phục vụ bán trú, mua sắm thiết bị phục vụ bán trú, chi trả nhân viên nuôi dưỡng...

Cụ thể, tiền tổ chức dạy học hai buổi/ngày với tiểu học là 100.000-150.000 đồng/tháng/HS, THCS 150.000-200.000 đồng/tháng/HS.

Tiền tổ chức các lớp học tăng cường ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa) với tiểu học được thu 100.000 đồng/tháng/HS, THCS 120.000-200.000 đồng/tháng/HS.

Tiền phục vụ bán trú với mầm non thu 400.000-450.000 đồng/năm/HS, tiểu học 250.000-300.000 đồng/năm/HS, THCS 200.000-250.000 đồng/năm/HS.

Tiền vệ sinh phí áp dụng chung mức thu cho cả ba cấp học từ mầm non đến THCS là 30.000-50.000 đồng/tháng/HS.

Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú đối với mầm non sẽ thu mức 400.000 đồng/năm/HS. Riêng với tiểu học và THCS thu bằng nhau là 200.000 đồng/năm/HS đối với các trường tự phục vụ bữa ăn, thu 150.000 đồng với các trường dùng bếp ăn công nghiệp.

Riêng mầm non sẽ có thêm khoản thu mới là tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức 40.000-50.000 đồng/tháng/HS.

Riêng các khoản khác như tiền phục vụ ăn sáng, tiền tài liệu-vật liệu học nghề THCS, tiền tổ chức các chương trình kỹ năng sống - ngoại khóa - năng khiếu... sẽ do các trường thỏa thuận với phụ huynh để đưa ra mức thu phù hợp.

UBND quận cũng đề nghị các trường phải thông báo công khai các khoản thu đến từng phụ huynh, HS và sử dụng đúng mục đích, thu đủ bù chi. Các trường không thu dồn các khoản thu vào một lần gây áp lực cho phụ huynh, tuyệt đối không để giáo viên thu tiền từ phụ huynh HS. Với các khoản thu thỏa thuận phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cấp biên lai đầy đủ.