Được biết kế hoạch tổng rà soát này xuất phát từ chỉ đạo của UBND TP.HCM sau sự việc bạo hành 36 trẻ mầm non tại Lớp mẫu giáo tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) gây chấn động dư luận thời gian qua.

Theo đó, đoàn sẽ chia thành 2 tổ do lãnh đạo Phòng GD&ĐT dẫn đầu để tiến hành đi thực tế tại từng cơ sở.

Tại từng cơ sở, các đoàn sẽ kiểm tra các nội dung gồm: hồ sơ gửi trẻ và hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên; trình độ đội ngũ (phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng chức danh, nghiệp vụ chuyên môn); cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác đảm bảo an toàn trường học. Trong đó, sẽ kiểm tra cả hệ thống lắp đặt camera kết nối trực tuyến cho phụ huynh học sinh có con em học tại trường; công tác quản lý, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ,....

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận này, mục đích đợt kiểm tra này nhằm rà soát việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của chủ trường (chủ đầu tư), Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên của trường có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp có hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Bên cạnh đó, còn nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Có trách nhiệm ý thức trong việc đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ phù hợp theo từng độ tuổi của trẻ.

Khi kiểm tra, lập biên bản ghi nhận cụ thể sự việc, tổng hợp kết quả kiểm tra, từ đó báo cáo những đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Theo đó, thời gian đoàn đi kiểm tra sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 29-12. Được biết toàn quận 12 có 53 trường và hơn 200 nhóm lớp ngoài công lập.