UBND quận 3, TP.HCM vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021.

Mầm non

Huy động 100% trẻ trong độ tuổi từ lớp mầm, chồi, lá và nhóm trẻ trên địa bàn quận 3 đến trường, trong đó huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

Không vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định dưới bất cứ hình thức nào.

Thời gian tuyển sinh: Phát và nhận hồ sơ từ 1-7 đến 18-7. Công bố kết quả ngày 20-7.

Hồ sơ bao gồm: đơn xin nhập học, giấy khai sinh hợp lệ, bản sao hộ khẩu, giấy khám sức khỏe.

Quận 3 công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021  - ảnh 1
Học sinh trường Tiểu học Mê Linh, quận 3 trong 1 tiết học. Ảnh: VH

Tuyển sinh vào lớp 1

Không nhận trẻ học sớm tuổi.

Nhận 100% trẻ trong tuyến.

Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp là 35 học sinh/lớp và duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày.

-Từ ngày 1-7 đến 4-7: Các trường tiểu học triển khai công tác tuyển sinh của trường gửi về phòng, nhận danh sách học sinh lớp 1 theo chỉ tiêu được phân tuyến, chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, nhân sự…

-Từ ngày 6-7 đến 15-7: Các trường nhận hồ sơ nhập học vào lớp 1 của cha mẹ học sinh theo danh sách của phòng GD&ĐT. Ngày 16-7 kết thúc việc thu nhận.

-Từ ngày 22-7 đến 24-7: Phòng GD&ĐT xét danh sách, số liệu theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1.

-Từ ngày 15-7 đến 27-7: Các trường nộp hồ sơ, báo cáo số liệu, danh sách trẻ được tuyển sinh lớp 1 về Phòng.

-Từ ngày 28-7 đến 30-7: Các trường nhận kết quả số liệu và danh sách trẻ học lớp 1 năm học 2020-2021 được Phòng duyệt.

-Ngày 31-7: Các trường đồng loạt công bố danh sách học sinh lớp 1 được Phòng duyệt.

Hồ sơ bao gồm: đơn xin nhập học, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi (nếu có), giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do UBND phường cấp (nếu là trẻ thuộc diện khuyết tật).

Tiếng Anh

Tuyển sinh tại 8 trường tiểu học: Phan Đình Phùng, Phan Văn Hân, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thái Sơn, Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng, Trương Quyền, Nguyễn Thi.

Chương trình tiếng Anh tăng cường được dạy từ đầu học kỳ II, không tổ chức khảo sát

Tiếng Anh tích hợp

Tuyển sinh tại 5 trường tiểu học: Nguyễn Thái Sơn, Phan Đình Phùng, Lương Định Của, Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng.

Tuyển sinh vào lớp 6

Tất cả học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận đã hoàn thành chương trình tiểu học sẽ phân bổ theo tuyến học lớp 6 tại các trường THCS công lập trên địa bàn quận 3.

Hạn chế tối đa việc tiếp nhận học sinh vào lớp 6 có hộ khẩu ngoài quận 3.

-Từ ngày 15-7 đến 18-7: Trường tiểu học và trường THCS công bố danh sách học sinh được phân tuyến vào lớp 6 và đồng thời thông báo đến cha mẹ học sinh xem danh sách trên trang web của Phòng. Căn cứ danh sách, hiệu trường trường tiểu học bàn giao hồ sơ cho hiệu trường THCS. Các trường THCS lập kế hoạch tuyển sinh.

-Từ ngày 20-7 đến 25-7: Các trường THCS nhận hồ sơ nhập học vào lớp 6 theo danh sách của Phòng.

-Ngày 27-7: Các trường kết thúc tiếp nhận học sinh.

-Ngày 30-7 đến 31-7: Phòng xét duyệt danh sách, số liệu theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6.

-Ngày 1-8: Các trường THCS nộp hồ sơ, báo cáo số liệu tuyển sinh vào lớp 6 về Phòng.

-Ngày 3-8 đến 4-8: Các trường nhận kết quả số liệu và danh sách học sinh được Phòng duyệt.

-Ngày 5-8: Các trường đồng loạt công bố danh sách.

Tiếng Anh tăng cường

Học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Anh tăng cường tại các trường tiểu học đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên.

Các học sinh này được phân tuyến vào lớp 6 học chương trình tiếng Anh tăng cường tại các trường THCS: Phan Sào Nam, Thăng Long, Bàn Cờ, Kiến Thiết, Colette, Lê Qúy Đôn, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Đoàn Thị Điểm và Bạch Đằng.

Tiếng Anh tích hợp

Học sinh lớp 5 học chương trình tích hợp tại các trường tiểu học Phan Đình Phùng, Lương Định Của, Trần Quốc Thảo và Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp sẽ được phân tuyến vào lớp 6 các trường THCS Bàn Cờ, Collete, Lê Qúy Đôn, Hai Bà Trưng...