Hiện số lượng cơ sở văn hóa ngoài giờ quá lớn (662 cơ sở), nội dung hoạt động lại đa dạng nên việc quản lý còn lỏng lẻo, gặp nhiều khó khăn. Cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của ngành ở một số đơn vị chưa tốt, dẫn đến sai phạm về hình thức đào tạo, chương trình giảng dạy, nội dung quảng cáo, điều kiện dạy học, sử dụng lao động. Cơ chế phối hợp với các sở, ngành còn thiếu đồng bộ dẫn đến một số bất cập trong cấp phép, quảng cáo, chiêu sinh, giảng dạy, cấp chứng chỉ…

Trong đó sai phạm trong liên kết đào tạo của Cơ sở ngoại ngữ-tin học Singapore (SIBME) và Viện Quản trị-tài chính là bài học về quản lý nhà nước và là kinh nghiệm trong điều hành các hoạt động của các cơ sở văn hóa ngoài giờ có yếu tố nước ngoài.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong học kỳ 2 tới, Sở sẽ tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động các cơ sở văn hóa ngoài giờ để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành. Đối với các cơ sở vi phạm mang tính hệ thống hoặc không có thiện chí khắc phục, Sở sẽ cân nhắc việc duy trì, gia hạn hoạt động và cấp phép mở thêm chi nhánh.

QUỐC VIỆT