Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) vừa có báo cảo gửi Bộ GD&ĐT, đề xuất chỉnh sửa nhiều nội dung trong cả 4 bộ SGK lớp 1 mới do NXB này tổ chức biên soạn.

Việc chỉnh sửa dựa trên kết quả rà soát của ban Tổng biên tập NXB, nhóm tác giả, đội ngũ biên tập viên cùng sự tiếp thu ý kiến của các giáo viên, phụ huynh…

Theo báo cáo, trong số các bộ sách, bộ sách lớp 1 "Kết nối tri thức với cuộc sống" phải chỉnh sửa nhiều nhất với hơn 37 trang, gồm SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) và SGK Giáo dục thể chất 1.

Các vị trí chỉnh sửa chủ yếu nhằm cắt giảm số chữ để học sinh không phải đọc quá dài, hoặc thay thế một số từ ngữ khó.

Cụ thể, SGK tiếng Việt 1 (tập 1) được đề xuất sửa nội dung ở 18 trang. Trong đó, câu "sách đâu ếch học bài?" trang 129 được đề nghị sửa thành "sách đâu em học bài?"; hoặc đề nghị cắt giảm câu "hàng bưởi ra bông trắng muốt" trang 152.

SGK tiếng Việt 1 (tập 2) được đề xuất sửa lỗi khoảng 16 trang. Trong đó câu "Thỏ có (…) vừa dài vừa to" trang 23 được đề nghị thành "Thỏ có đôi tai (…)"; NXB cũng đề nghị điều chỉnh yêu cầu từ "nghe - viết" thành "nhìn - viết" ở một số trang…

Đối với SGK Giáo dục thể chất 1, NXB GDVN đề xuất chỉnh sửa ở ba trang 32, 88 và 89.

Ngoài bộ sách nêu trên, danh sách đề nghị chỉnh sửa còn có bộ sách "Cùng học để phát triển năng lực". Bộ sách này phải sửa lỗi ở 24 trang.

Trong đó, SGK tiếng Việt 1 (tập 1 và tập 2) sửa lại khoảng 9 trang, SGK tiếng Anh 1 sửa lại khoảng 8 trang, sách Giáo dục thể chất 1 sửa lại khoảng 7 trang.

Tương tự, bộ SGK lớp 1 "Chân trời sáng tạo" cũng được đề xuất sửa lỗi ở 7 trang SGK môn tiếng Việt 1 (tập 1) và môn tiếng Anh. Một số lỗi cụ thể như ngữ liệu "lần đầu đi qua cầu khỉ" trang 139 được đề nghị sửa thành "lần đầu đi câu cá"…