Bộ GD&ĐT vừa thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra sáu trường đại học ở một số tỉnh/thành có ngành, khoa sư phạm.

Đó là các trường ĐH Bạc Liêu, ĐH Hùng Vương, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Nguyên và ĐH Vinh.

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích của việc này nhằm kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm. Phát hiện các bất cập trong phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và thực hiện các quy định đã ban hành về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên (các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ, giảng viên và các tài liệu liên quan).

Ngoài ra, đoàn cũng khảo sát, xin ý kiến cán bộ, giảng viên về một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng báo cáo về việc kiểm tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của từng cơ sở giáo dục đại học, qua đó điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Được biết kế hoạch kiểm tra của Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành tại các cơ sở giáo dục đại học miền Bắc và miền Trung (ba đơn vị) vào tháng 9-2020. Kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Nam (ba đơn vị) vào tháng 10-2020.