Chương trình được chia làm hai giai đoạn, gồm tìm hiểu các thông tin về thị trường Internet Việt Nam, đặc biệt là mảng thị trường kinh doanh nội dung số giải trí. Kế đó, nhóm sinh viên sẽ trực tiếp làm việc tại VNG và hoàn tất đề tài nghiên cứu. Nội dung tập trung về các sản phẩm web mới do VNG cung cấp. Trong đó đề cao tính nội địa hóa, tác động tới người dùng của trên một số sản phẩm như Zing Me, Zing Mp3, Zing News… Trong cả hai giai đoạn, công ty sẽ cung cấp tư liệu nghiên cứu, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên trong suốt thời gian thực tập.

NGỌC CHÂU