Ngày 16-4, Trường ĐH Sài Gòn đã quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Theo đó, các sinh viên trong diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí năm học 2019-2020, mỗi em sẽ được hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng. Được biết toàn trường có khoảng 230 em thuộc diện này.

Ngoài ra, trường cũng quyết định dành 200 suất, mỗi suất 500.000 đồng để hỗ trợ cho những em không thuộc diện chính sách của trường từ đầu năm học nhưng có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi hạn mặn hoặc dịch COVID-19. Với những em này, trường cho đăng ký trực tuyến tại liên kết hotrosvcovid19.sgu.edu.vn trước 17 giờ ngày 20-4 để xét duyệt và chuyển khoản trực tiếp.

Tuy nhiên, nhà trường cũng lưu ý sinh viên nào chưa thật sự khó khăn thì không đăng ký để nhường suất cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy việc hỗ trợ mới đúng người và ý nghĩa hơn.