Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021.

Khung mức thu theo thỏa thuận

Ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục. Khung quy định cụ thể như sau:

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố mức thu các khoản thu thỏa thuận - ảnh 1

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố mức thu các khoản thu thỏa thuận - ảnh 2

Các đơn vị được chủ động tính toán các khoản thu này, đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

Các khoản thu của Trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:

Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố mức thu các khoản thu thỏa thuận - ảnh 3
Học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp trong ngày đầu tựu trường. Ảnh: NQ

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành cho đến khi được UBND TP phê duyệt Đề án tự chủ theo Nghị đinh 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cho 2 đơn vị này. Cụ thể:

+ Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ THCS: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

+ THPT: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng Dự toán thu – chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2020-2021.

Khi xây dựng dự toán, các đơn vị cần lưu ý một số nội dung:

Về thời gian thu các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định theo Quyết định của UBND TP.HCM về kế hoạch thời gian năm học.

Đối với chi thanh toán cá nhân: các đơn vị khi xây dựng mức chi phải căn cứ vào các nội dung phát sinh đến việc tổ chức giảng dạy môn học có liên quan, trong đó phải thể hiện đầy đủ có số tiết dạy theo kế hoạch và tách biệt giữa chương trình học chính khóa, chương trình dạy thỏa thuận và các môn ngoại khóa.

Đối với các nội dung chỉ nghiệp vụ chuyên môn: các đơn vị cần dự toán các nội dung chi phải phù hợp với các hoạt động đang tổ chức thực hiện.

Các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Các đơn vị báo cáo Dự toán thu – chi đối với các khoản thu thỏa thuận đã thực hiện về Sở GD&ĐT trước 30-9.

Ngoài ra, từ năm học này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT yêu cầu 100% đơn vị trực thuộc phải sử dụng “phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu (không thu phí phần mềm) để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.