Đó là một trong những nội dung trọng tâm trong văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi đến các đơn vị giáo dục trên địa bàn TP chiều 12-10 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP yêu cầu các trường học trực thuộc Sở phải thu các khoản thu về học phí và các khoản thu thỏa thuận theo đúng quy định hướng dẫn của Sở đã ban hành đầu năm học 2017-2018. Các trường không được thu các khoản thu ngoài quy định hoặc thu vượt khung mức thu quy định.

Còn với các trường thuộc Phòng GD&ĐT quận/huyện cũng phải chấp hành đúng quy định thu học phí của Sở GD&ĐT và các khoản thu thỏa thuận đã được UBND quận/huyện phê duyệt.

Riêng việc phối hợp với các ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở cũng đề nghị phải thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT ở Thông tư 55 về điều lệ hoạt động của ban này và Thông tư 29 quy định về tài trợ trong giáo dục.