Chiều 9-8, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn vào trường theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Nhìn chung, điểm chuẩn các ngành tại ĐH Sài Gòn dao động từ 15,05 đến 23,68 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm toán 23,68. Ngành thấp nhất là khoa học môi trường với điểm chuẩn 15,05.

Ở nhóm ngành kinh tế, ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 23,41 điểm. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên đều có điểm chuẩn trên 20.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sài Gòn - ảnh 1

Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sài Gòn - ảnh 2

Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sài Gòn - ảnh 3