Walk For Dream 3 do tổ chức BASF (Build a School Foundation - BASF Vietnam - quỹ xây dựng trường học cho trẻ em nghèo Việt trực thuộc “Build a School Foundation” - chương trình gây quỹ có mặt tại hơn năm quốc gia mở rộng bao gồm Mỹ, Anh, Úc, Việt Nam, Myanmar, Campuchia với mục tiêu hướng đến xây dựng 100 trường học cho trẻ em nghèo tại những vùng miền khó khăn của Việt Nam trước năm 2025) và khoa Khoa học ứng dụng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức.