Đó là một trong những nội dung mà Sở GD&ĐT TP.HCM vừa chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP đề nghị các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghiêm thông tư 17 của Bộ GD&ĐT và quy định của UBND TP về dạy thêm, học thêm. Các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ ngày và học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nhà trường phải phân chia lớp học theo trình độ của học sinh; HS được lựa chọn giáo viên theo học, phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm, học thêm cho giáo viên và HS. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Các trường phải quan tâm, phụ đạo HS chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng HS giỏi và không thu học phí với các em.

Sở lưu ý các cán bộ, giáo viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm và chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng đơn vị đó. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, giám sát giáo viên thuộc đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định.

Sở cũng đề nghị các trường phải thực hiện hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo để HS yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, tăng cường giáo dục và hướng dẫn phương pháp tự học cho HS.

Các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hoặc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giúp đỡ HS giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn HS ôn tập và củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà cho các em.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND quận, huyện để quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm dạy thêm không đúng quy định.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP trong việc quản lý vấn đề này và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Còn đối với các cơ sở ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa hoặc trung tâm ngoại ngữ, tin học đang sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, Sở chỉ đạo vẫn tiến hành giải thể theo lộ trình thông báo trước đó của Sở, tức các cơ sở này trả lại mặt bằng cho trường công lập và lập hồ sơ đề nghị giải thể để gửi về Sở GD&ĐT TP, hạn chót ngày 31-1-2017. Sau đó, việc thuê và cho thuê tại các trường công phải thực hiện đúng theo quy định của thông tư 23 của Bộ Tài chính về việc sử dụng cơ sở vật chất công lập chứ không tràn lan như hiện nay.

Tuy nhiên, Sở cũng đề nghị các trường không được phép sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị mình để cho thuê, liên doanh hay liên kết dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tổ chức dạy thêm cho HS tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.