Hai ngành mới này là: quay phim (mã ngành C51210236) và đạo diễn sân khấu (mã ngành C51210227); mỗi ngành tuyển 30 chỉ tiêu.

Tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cho biết ngoài 2 ngành mới này, năm nay trường tuyển sinh 17 ngành khác thuộc các nhóm ngành như ngoại ngữ, kinh tế, nghệ thuật, mỹ thuật công nghiệp..., với tổng chỉ tiêu là 3.600.

Theo Mỹ Quyên (TNO)