Đó là nội dung chỉ đạo trong văn bản do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An vừa gửi cho các cơ sở đào tạo về hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) và trung cấp sư phạm năm 2019.

Theo văn bản này, thí sinh sẽ có 3 ngày (từ 16 đến 18-7) để thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện chính thức.

Cụ thể, Bộ sẽ mở cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh.

Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với các điều chỉnh nguyện vọng. Kết quả này sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng theo kế hoạch.

Tức từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 29-7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức theo phương thức trực tuyến. Từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 31-7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức phiếu đăng ký xét tuyển.

Chấm thi môn tự luận: Ít bài điểm cao
Chấm thi môn tự luận: Ít bài điểm cao
(PL)- Tới thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn tất việc chấm thi môn tự luận (ngữ văn). Theo thống kê, phổ điểm chủ yếu 5-7 điểm, ít có bài thi đạt điểm 9.