Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 1
Từ sáng sớm phụ huynh đã đưa con đến điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM) để tiến hành tập trung chuẩn bị bước vào bài khảo sát.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 2
Chăm chú xem kỹ số báo danh, phòng thi của con.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 3
Dắt tay con vào tận nơi tập trung.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 4
Kiểm tra dụng cụ, phiếu báo danh cho con trước giờ vào phòng thi.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 5
Thí sinh căng thẳng trước khi vào thi.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 6
Phụ huynh cố gắng nán lại để kiểm tra dụng cụ cho con.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 7
Phụ huynh đeo đồng hồ cho để con dễ dàng ước lượng thời gian làm bài.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 8
Thí sinh lo lắng khi nghe giám thị phổ biến quy chế thi, đây có lẽ là kỳ thi nghiêm ngặt nhất của các thí sinh mới hoàn thành xong chương trình tiểu học.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 9
Sát cánh cùng thí sinh mọi lúc mọi nơi.

Thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa: Bố mẹ sát cánh cùng sĩ tử nhí - ảnh 10
Một thí sinh đến muộn được giám thị hướng dẫn tận tình.