Theo đó, hằng năm hiệu trưởng các trường THPT chuyên các tỉnh, thành được phép tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên (có sĩ số dưới 35 học sinh) của trường mình vào thời điểm học kỳ 2 (đối với học sinh lớp 10) và mỗi học kỳ (đối với học sinh lớp 11). Việc tuyển bổ sung do giám đốc Sở GD&ĐT quyết định. Đối với lớp chuyên thuộc trường ĐH thì do hiệu trưởng trường ĐH đó quyết định.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 10 hoặc lớp 11 thuộc các lớp không chuyên của trường; các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tài năng do Sở GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT tổ chức; các lớp chuyên của trường chuyên khác xin chuyển đến.

Điều kiện của thí sinh dự thi: Môn dự thi vào lớp chuyên phải đạt điểm trung bình từ 8,0 trở lên đối với môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học; từ 7,5 trở lên đối với các môn còn lại (xét điểm của học kỳ hoặc lớp trước đó); hạnh kiểm xếp loại tốt, học lực xếp loại giỏi.

Hội đồng tuyển sinh căn cứ điểm bài thi môn chuyên xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà vẫn có những thí sinh có điểm bài thi môn chuyên bằng nhau thì căn cứ điểm trung bình môn thi chuyên ở học kỳ 1 lớp 10 nếu thi tuyển vào đầu học kỳ 2 lớp 10, cả năm lớp 10 nếu thi tuyển vào lớp 11 để xét từ cao xuống thấp.

Q.VIỆT