Văn phòng UBND TP vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc hop nghe báo cáo triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhâp khu vực và quốc tế tại TP.HCM.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Quyết định có tính quy phạm phấp luật để thay thế Quyết định số 3036. Trong đó, cần phải rà soát kỹ thẩm quyền, quy trình triển khai từ bước đăng ký tham gia, tiêu chí (quy mô, địa điểm, số lượng học sinh, cơ sở vật chất…) và cách thức đánh giá công nhận đạt tiêu chí; thực hiện trong tháng 9-2021.

TP.HCM cho phép điều chỉnh sĩ số các trường tiên tiến không quá 35 HS/lớp - ảnh 1
Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú là một trong 40 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

UBND TP cũng giao Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trường tiên tiến đối với 40 trường đã được phê duyệt Đề án, báo cáo kết quả cho UBND TP trước 30-9.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính ổn định, quyền và lợi ích của học sinh, TP cho phép các trường đang thực hiện mô hình trường tiến tiến tiếp tục hoat động cho đến khi ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 3036.

UBND TP chấp thuận tạm thời điều chỉnh sĩ số học sinh/ lớp các trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến không quá 35 học sinh/lớp.

Trước đó, Sở GD&ĐT vừa có tờ trình gửi UBND TP về thực hiện mô hình “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TP.HCM”.

Sở GD&ĐT đề xuất cho phép điều chỉnh tạm thời sĩ số học sinh/lớp của các trường đang thực hiện mô hình nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng (trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh), phần nào giải quyết áp lực các địa phương và giúp các trường có thêm kinh phí tổ chức hoạt động (trên cơ sở không tăng mức thu/học sinh). Mức điều chỉnh cụ thể không quá 35 học sinh/lớp.

Theo quyết định 3036 về tiêu chí trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập quốc tế, số học sinh trong mỗi lớp không quá 30 học sinh, đều được học 2 buổi/ngày.