Đây sẽ là cơ sở để TP có những đề xuất, giải pháp phù hợp về vấn đề này trong thời gian tới.

Ngày 9-10, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết thời gian qua vấn đề thu nhập của GV đã được đề cập rất nhiều vì thực tế lương nhiều GV thấp, đãi ngộ chưa xứng đáng. Như qua đợt khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội vừa qua tại các quận, huyện về hỗ trợ giáo dục mầm non thì vấn đề được đặt ra nhiều nhất là lương GV và nhân viên mầm non rất thấp. Nhiều đơn vị không tuyển được GV hoặc tuyển được cũng không gắn bó lâu dài. Vì thế, một số hiệu trưởng các trường mầm non đã kiến nghị nên chăng có chế độ đãi ngộ phù hợp với GV mới hoặc đang thử việc để bước đầu tạo được sự gắn bó của họ với nghề.