PN - UBND TP.HCM vừa có quyết định chuyển năm trường THCS, THPT thuộc quận quản lý về trực thuộc Sở GD-ĐT theo Nghị định 115 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Các trường trên gồm Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (thuộc UBND Q.1 quản lý), THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3), THCS-THPT Trần Hữu Trang (Q.5) và THCS-THPT Diên Hồng, THCS-THPT Sương Nguyệt Anh (Q.10).

UBND TP yêu cầu giám đốc Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục chuyển các trường nêu trên về Sở GD-ĐT quản lý theo quy định.

Theo NAM ANH/PNO